Obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, powinieneś składać miesięczne deklaracje DRA i inne formularze.
Jeśli zbliżasz się do wieku emerytalnego, trzeba złożyć wniosek o emeryturę wraz z wymaganymi dokumentami.
Gdy podupada zdrowie, możesz ubiegać się o świadczenie.
Pomogę wypełnić druki.

Posted in Aktualności.