Obowiązki wobec urzędu skarbowego

Każdego miesiąca lub co kwartał masz obowiązki wobec urzędu skarbowego gdy prowadzisz działalność gospodarczą. Obliczasz podatki, wynagrodzenia dla pracowników i inne. Na tym polu spotykasz problemy, sam nie jesteś w stanie rozwiązać. Szukasz pomocy. Gdy do mnie się zwrócisz pomogę:

ponieważ

wypełnię księgi przychodów i rozchodów,

sporządzę rejestr zakupu i sprzedaży i deklarację VAT,

poprowadzę ewidencję środków trwałych i wyposażenia,

sporządzę listy płac,

deklaracje do ZUS-u,

obliczę zaliczki na podatki dochodowe,

i inne.

Posted in Aktualności.