O mnie

DORADCA PODATKOWY – MARIANNA ADEREK

Krótko o mnie…

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski na Wydziale Zarządzania, uzyskując w 1992 r. tytuł magistra Organizacji i Zarządzania. Rok później ukończyłam Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Tam także uczęszczałam na Seminarium Doktorskie.

Od 1995 roku prowadzę usługi księgowe w Warszawie. Szkoliłam się learningowo w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych (www.kidp.pl) oraz w portalu edukacyjnym Akademii PARP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla małych i średnich przedsiębiorstw (www.parp.gov.pl)

Jestem uczestnikiem Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Ukończyłam VII-rok.

Permanentnie zdobywam wiedzę.